Home

Beste ouders en leerlingen,

De situatie met betrekking tot het corona virus is uiteraard ook van grote invloed op de muzieklessen van Dé Muziekschool Deurne. Fysieke lessen zijn hierdoor vaak niet mogelijk.

Sommige docenten bieden de mogelijkheid van lessen ‘op afstand’ aan, bijvoorbeeld via Skype (Android) of Facetime (Apple).

Neem voor de meeste recente informatie over de mogelijkheden voor muzieklessen contact op met Ans Bouwmans (zie de pagina Contact).

Met vriendelijke groet,

Docenten van Dé Muziekschool Deurne

Lees ook de 2 brieven van het Hofke van Marijke over de maatregelen i.v.m. het Coronavirus.

******************************

Dé Muziekschool Deurne is sinds 2012 dé plek in Deurne waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven op gebied van muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Dé Muziekschool Deurne biedt onderdak aan gediplomeerde docenten die op eigen wijze invulling geven aan hun lessen, vanuit een brede ervaring opgedaan bij voormalige muziek- en dansscholen in Deurne en omgeving.

De lessen worden inmiddels gegeven op twee lokaties. Het Hofke van Marijke was vanaf de start van Dé Muziekschool Deurne de lokatie waar de muzieklessen werden verzorgd, maar vanaf 1 januari 2014 worden ook lessen gegeven in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten en profileert Dé Muziekschool Deurne zich ook als “Dé Muziekschool Asten”.

Kijk snel verder op deze site en laat je verrassen door de mogelijkheden die Dé Muziekschool
Deurne – Asten te bieden heeft. Neem gerust contact op met de betreffende docent voor meer informatie over de les- en/of instrumentmogelijkheden en de tarieven.

Wij heten je van harte welkom!

Bezoek regelmatig onze site om op de hoogte te blijven en/of volg ons op Facebook.

www.demuziekschooldeurne.nlwww.demuziekschoolasten.nl